Zwembad chloor alle informatie en FAQ's.

Zwembad chloor zorgt voor hygiëne, wat is chloor nu precies?

Zwembad chloor

Zwembad chloor is een product voor het ontsmetten van water in zwembaden en jacuzzi’s. De actieve stof is hypochloriet. Chloor is beschikbaar in tabletten, granulaat korrels en vloeibare vorm.

Het zwembad chloor zorgt voor de ontsmetting van het zwembadwater en zo voor zuiver en helder zwembadwater.

Voor het onderhouden  van zwembadwater gebruik je chloor. Zwembadchloor is verkrijgbaar in verschillende vormen, verpakkingen en bestaan uit verschillende grondstoffen. De producten zijn samengestelde producten, de concentratie is uitgedrukt in % actieve chloorbestandelen.

Vergelijkbare producten zijn hoge concentratie alcohol, waterstofperoxide (zuurstofwater), azijnzuur of bv glutaaraldehyde. Met andere woorden zijn dit ook desinfecterende middelen, echter gebruik je deze stoffen niet enkel voor zwembad water desinfectie.

Welke soorten zwembadchloor zijn er?

Chlorinator voor chloortabletten

Chloor voor zwembad is beschikbaar in 3 vormen:

  • tabletten (200g) of sticks ( 300g)
  • in granulaat / poeder / korrels
  • en in vloeibare vorm

Chloortabletten of HTH chloor sticks worden meestal in skimmers geplaatst. Zo lost het zwembadchloor traag op en zorgt zo voor een continue ontsmetting van het zwembadwater in een chloor zwembad. De chloortabletten gebruik je ook in dispensers zoals de Hayward chloordispenser.

Chloor granulaat of poeder gebruik je als chloorshock. Chloorkorrels kan u rechtstreeks in het zwembad strooien als het water warm is. Is het zwembadwater koud kan u beter het chloor poeder eerst oplossen in een emmer warm water en dan doseren.

De chemische samenstelling verschilt van product tot product.

Hierbij een overzicht van de verschillende samenstellingen:

  • Trichloroisocyaanzuur 90% – organisch
  • Dichloroisocyaanzuur 56% of 60% – organisch
  • Calciuhypochloriet 69% – anorganisch
  • Natriumhypochloriet 13,5% – vloeibaar chloor (ook wel chloorbleekloog – eau de javel of kortweg JAVEL genoemd)

SAMENGEVAT de 3 soorten chloor op een rijtje :

  • Chloorgranulaat gebruik je voor een chloorshock, om bij te chloreren bij zeer warm weer of om zeer plaatselijk te ontsmetten op bv. een trap.
  • Het vloeibaar chloor gebruik je quasi uitsluitend voor automatische zwembadwater behandeling en in publieke zwembaden.
  • HTH Pastillen 7g worden meestal gebruikt in jacuzzi’s of in chloorsystemen voor het aanmaken van een chlooroplossing
  • Chloortabletten zijn meestal in 200g tabs of bv in cilindervormige 300g chloor sticks vorm.

Veel gestelde vragen over chloor voor in het zwembad

 • Voor private zwembaden moet er  1 tot 2 gram per 1000 L water aanwezig zijn, dit is1 en 2ppm.
 • In een publiek zwembad is het vrij chloor gehalte vastgelegd op minimum 0,5 gram per 1000L water of 0,5ppm, het gebonden chloor mag MAXIMAAL 0,6 gram per 1000L water of 0,6ppm (VLAREM II)

Hoeveel moet het chloorgehalte in het zwembad nu precies zijn. Dit is voor een stuk afhankelijk of u nu een privaat zwembad ontsmet of als het chloor gemeten wordt in een publiek zwembad.

pH waarde – de belangrijkste parameter is de pH waarde van het zwembadwater. Is de pH te laag of te hoog, dan werkt het chloor in het zwembad water niet goed. Meet de zuurtegraad van uw zwembadwater correct met een pH meter.

Volgens de Belgische VLAREM II wetgeving moet er in  een publiek zwembad  minimaal 0,5ppm (0,5 gram per 1000L) VRIJ chloor aanwezig zijn en maximaal 0,6ppm (0,6 gram per  1000L) GEBONDEN chloor.

Het vrij chloor kan u meten met een fotometer zoals bijvoorbeeld de Lovibond PC Checkit of de Hanna Poolline fotometer. Bij de meting meet u het totale chloor en het gebonden chloor.

VRIJ CHLOOR = TOTAAL CHLOOR – GEBONDEN CHLOOR

Onder publieke zwembaden verstaan we :

 • openbare binnen en buiten zwembaden
 • een Hotel zwembad
 • zwembaden in Wellness centra

Hieronder een overzicht over de voorschriften voor het chloor gehalte :

Hoeveel zwembadchloor in publiek zwembad

Chloor meet je met een chloormeter dit zijn chloor teststrips, een chloor pocket meter of een fotometer voor chloor. Er zijn verschillende manieren om het chloorgehalte in uw zwembadwater te meten.

 • Vooreerst heb je de snelle ( maar minder nauwkeurige) manier, dat is meten met teststrips. Met deze teststrips meet u in eens ook de pH waarde van uw zwembad water.
 • Een 2de mogelijkheid is de ORP waarde meten met de Hanna pocket pH ORP meter. Deze meter werkt enkel in zwembadwater ZONDER stabilisator/cyaanzuur (dus werkt niet met chloortabletten van 200g, wel met HTH Sticks).
 • Als laatste 3de en meest nauwkeurige methode is met een chloormeting met een fotometer.

Sinds 2018 kan het meten en opvolgen van uw zwembad water kwaliteit ook met een APP op uw smartphone. De chloormeter waar wij ontzettend door gecharmeerd zijn is de ONDILO Zwembad meter

Daarnaast is de pH waarde of ook wel de zuurtegraad de meest belangrijke parameter. Met als gevolg dat zonder een correcte pH waarde zal het chloor niet goed ontsmetten. De pH meet u best met een pH meter.

pH waarde zwembadwater

TIP controleer uw pH – Een zeer belangrijke tip is de pH waarde van uw zwembadwater. Die moet tussen de 7,2 en 7,4 zitten. Is dit niet zo, dan werkt uw chloor niet goed! Door het doseren van de chloor zal u pH over het algemeen stijgen.

zwemmen na een zwembad chloor shock

Wacht 24h na een chloorshock

Na het uitvoeren van een chloorshock in het zwembad kan u pas terug zwemmen als de chloorwaarde gezakt is tot onder de 3ppm (3 gram per 1000 liter water) of na minimaal 24h.

Doorgaans duurt dit voor een openlucht zwembad 1 tot 2 dagen. Deze tijd kan u versnellen door het zwembadwater te verdunnen en zo het chloor in het water te verlagen. Dit kan bijvoorbeeld door te backwashen van de zandfilter en vers water toe te voegen.

Ook als u het zwembad laat open liggen zonder afdekking, met het rolluik open, zullen de zon en de verdamping er mee helpen voor zorgen dat uw chloorwaarde sneller terug zakt en u op nieuw kan zwemmen.

Het meten van de chloorwaarde kan u met onze Aquacheck 3 in 1 teststrips.

TIP : volg steeds goed de geadviseerde dosering en doe nooit meer chloor in het zwembad. Een (te) hoge concentratie chloor kan het zwembad, de bekleding of de installatie beschadigen. Bovendien duurt het daarna langer tot wanneer de waarde voldoende gezakt ik om terug te kunnen zwemmen.

Voor het HTH Chloor granulaat is dit 150 gram per 10.000 liter zwembadwater.

Een zwembad met chloor in het water is zeer veilig omdat het water van een zwembad op deze manier het best is ontsmet. Chloor heeft ook de gekende “deposit” – werking. Dit betekent concreet dat vuil die in het zwembad komt onmiddellijk ontsmet wordt.

Ten eerste is het de bedoeling van het gebruik van chloor in een zwembad om het water veilig en zuiver te houden, vrij van bacteriën en ziekteverwekkende organismen. Ten tweede, wanneer u chloor correct gebruikt is dit een veilig product. Als derde punt kan u zo zwemmen in veilig en zuiver zwembadwater. Het is uitermate belangrijk om bij het gebruik van chloor de veiligheids-voorschriften en de producten op de juiste manier te gebruiken. Volg daarom steeds de aanbevelingen op het etiket!

Chloor is giftig, ontvlambaar en corrosief. Zoals vele chemische huishoudproducten is het product zeer gevaarlijk bij verkeerd gebruik. Respecteer dus deze basis veiligheids-regels :

 • Adem het product niet in
 • Bewaar het product in een droge koele ruimte
 • Hou het product ver weg van kinderen
 • Vermijd contact met de huid
 • Neem het choolproduct niet in
 • Mix chloor niet met andere chemische producten.
 • Haal het ontsmettingsproduct niet uit de originele verpakking

Samengevat schuilt het gevaar van chloor vooral in het ondeskundig gebruik er van. Het product op zich is uitermate geschikt voor zwembad water hygiëne .

Chloor is niet goed voor de gezondheid – vooral de restproducten van de ontsmetting zijn nefast. Het is algemeen gekend dat chloorwater de huid uitdroogt, huidirritatie (zoals eczeem), oogirritatie of irritatie van de luchtwegen kan veroorzaken. Anderzijds weegt het voordeel van goed ontsmet zwembadwater niet op tegen de nadelen van chloor. We kunnen besluiten dat het echte gevaar voor de gezondheid niet in het chloor maar de restproducten van de chloorontsmetting.

En dat is het echte gevaar : wanneer chloor in water reageert met ander stoffen zoals bv urine, shampoo resten, deodorants, lichaam verzorgings-producten of bv zonnecrème kan het potentieel giftige stoffen veroorzaken.

The New York Times – Karen Weintraub – 16 Juni 2017

In buitenzwembaden worden deze potentieel giftige stoffen of chlooramines weggeblazen door de wind, daarom is het in binnenzwembaden uitermate belangrijk om te voorzien in een zeer goed ventilatie systeem.

Waarom prikt zwembadchloor in de ogen

Oorzaak van prikkend ogen door chloor

De belangrijkste oorzaak van prikkende ogen in een zwembad is een te hoge hoeveelheid GEBONDEN chloor (chloramine). Chloramine irriteert het slijmvlies van onze ogen. Dit is chloor die reeds vuildeeltjes (urine, zweet, …) of bacteriën heeft afgebroken. Dit chloor maakt een verbinding met dit vuil, vormt een verbinding, chloramine en irriteert de ogen.

De meeste chloramines worden gevormd door een binding met urine.

Chloor droogt ook uit, dus zowel de huid maar ook de ogen zullen een uitdrogend effect veroorzaken die ook irritatie kan veroorzaken.

Chloramine is zwaarder dan lucht en blijft zo “hangen” boven het oppervlak van het zwembadwater. Dit is voornamelijk in overdekte binnenzwembaden. Hierdoor irriteert het snel de ogen.

In openlucht zwembaden hebt u hier iets minder last van omdat een briesje al snel deze chloor verbindingen wegblaast.

Ook in private zwembaden zal u minder last hebben van oogirritatie door zwembadchloor omdat het zwembad minder intensief gebruikt wordt. hierdoor komt bijgevolg minder vuil in het zwembad en vormt zich dan ook minder irriterend chloramine.

Vrij chloor vs gebonden chloor

Verlagen van gebonden chloor

De beste en snelste manier om het prikken aan de ogen te voorkomen is de hoeveelheid GEBONDEN chloor (chlooramines) in het zwembadwater te verlagen. Dit kan door water te verversen, met speciaal aktief kool filters of UV waterbehandeling. Het gebonden  chloor is afkomstig van chloor die de vuildeeltjes zoals zweet, urine en bacteriën heeft afgebroken.

Een eenvoudige tip om prikkende ogen in private zwembaden te voorkomen is het dragen van een zwembril.

In publieke zwembaden is de meest gebruikte techniek een meerlagen filter met als bovenste filterlaag Hydro Antraciet. Dit komt omdat het volgens de VLAREM II wetgeving  een maximale hoeveelheid van 0,6ppm (0,6 gram per 1000L water) toegelaten is.

Gebonden chloor kan u eenvoudig meten met onze 6 in 1 Teststrips. Daarmee kan je totaal chloor en vrij chloor meten. Het gebonden chloor = totaal chloor – vrij chloor.

Chloorproducten opgelost in water reageren met dit water en vormen hypochloriet (ClO-). Deze hypochloriet is de actieve stof (oxidator) die de ontsmetting van het zwembadwater verwezenlijkt.

Bijgevolg kan u met verschillende chemische producten die chloride bevatten zwembadwater ontsmetten:

 • Natriumchloride (NaCl2) – zout – zoutelectrolyse
 • Zoutzuur (HCl2) – zoutzuur – elektrolyt electrolyse
 • Chloorgas (Cl2) – chloorgasinjectie via venturi
 • Natriumhypochloriet (NaClO) – dosering van Chloorstabil 299B

GESTABILISEERD zwembad chloor bevat chloor + UV stabilisator die de afbraak door de zon voorkomt , NIET gestabiliseerd chloor bevat GEEN UV stabilisator en zal dus sneller afgebroken worden door zonlicht.

De UV stabilisator zal de afbraak van de chloor door de zonnestralen voorkomen. Als het zonnig is zal gestabiliseerd chloor dus minder snel afgebroken worden door de zon. Gestabiliseerd chloor zal sneller afgebroken worden door de zon.

De UV-stabilisator in zwembadchloor is cyaanzuur. Gestabiliseerd zwembad chloor is op basis van Trichloro of Dichloro. Daartegenover staat niet gestabiliseerd chloor, ook wel anorganisch chloor, bevat geen cyaanzuur stabilisator.

Opgepast; een te hoge concentratie cyaanzuur kan de goede werking van het chloor in zwembadwater verhinderen.

Geblokkeerde chloor
Geblokkeerde chloor

Lees hier alles over de blokkering van zwembadchloor en hoe te voorkomen.

Trichloro of Dichloro zijn moeilijke woorden voor de courante chloortabletten of het chloor poeder die u kan vinden in ieder grootwarenhuis of in iedere zwembad winkel.

Er bestaan 2 types NIET gestabiliseerd zwembad chloor:

 • Vloeibare chloor – Chloorstabil – Natriumhypochloriet
 • HTH chloor – HTH sticks – Calciumhypochloriet

In publieke zwembaden is het VERPLICHT om met niet gestabiliseerd chloor te werken, daarom wordt veelvuldig vloeibare chloor gebruikt.

De vloeibare chloor en zuur worden meestal met een automatische zwembadwaterbehandeling gedoseerd.

Verschil tussen chloorabletten en MTF chloortabletten

Op een zeer eenvoudige manier kan u het verschil zien tussen “gewone” chloortabletten 200g en MTF (multifunction) 5 in 1 chloortabletten. De MTF chloortabletten heb blauwe stipjes. Deze 5 in 1 chloortabletten bevatten naast chloor alles om uw zwembadwater kristalhelder te maken en zijn zeer eenvoudig in gebruik.

  • Gewone chloortabletten bestaan uit enkel chloor.
  • De 5 in 1 chloor bestaat uit chloorstabilisatoranti algvlokmiddelpH stabilisator
Vrij chloor vs gebonden chloor
Vrij chloor vs gebonden chloor

Vrij chloor VS gebonden chloor

VRIJ chloor is chloor die nog beschikbaar is voor het afbreken van vervuiling en doden van bacteriën. GEBONDEN chloor is chloor die niet meer beschikbaar is voor het zuiver maken van zwembadwater.

Al u een goede zuivering van het zwembad water wenst is een voldoende hoge aanwezigheid van VRIJ chloor belangrijk voor een goede ontsmetting. Zuiver water bevat geen bacteriën meer en is kristal helder.

In private zwembaden is de meting minder strikt en adviseren we een totale chloorwaarde tussen de 1 en 2 PPM (1 tot 2 gram per 1000L water). In publieke zwembaden schrijft de VLAREM wetgeving een strikt minimum voor van 0,5ppm VRIJ chloor (5 gram per 1000L water) voor. Voor het GEBONDEN chloor is het maximum door de VLAREM wetgeving vastgelegd op  0,6ppm.

BRON : Artikel 5.32.8.1.9 Kwaliteitsvereisten voor het badwater.

JA u kan  het chloor ook gebruiken voor Spa baden, voor oppervlakte ontsmetting, voor het ontsmetten van bv een stoomcabine of voor andere ontsmetting toepassingen. Wij verkopen het chloor voornamelijk zwembad water ontsmetting.

Chloor voor het ontsmetten van het zwembad water, de kade rond het zwembad, oppervlakten of stallen.

Chloor – product is een zeer veelvuldig gebruikt chemisch product voor het ontsmetten van zwembadwater, drinkwater, koelwater, enz… Het komt voor onder de vorm van tabletten, pastillen, poeder, korrels en in vloeibare vorm.

Bleekwater (bleekloog) die u kan kopen in grootwarenhuizen kan niet gebruikt worden voor zwembadwaterontsmetting. Javel (van het merk Eau De Javel) is een 5% oplossing van Natriumhypochloriet. Daarom is er veelal een felgele kleurstof aan het chloor toegevoegd om het “geconcentreerder” te laten lijken!

Met andere woorden gebruik het dus niet voor uw zwembad en bovendien is de concentratie veel te laag voor een goede zwembad water ontsmetting.

Hoe gebruik ik chloorproduct in mijn zwembad?

Op verschillende manieren kan u bleekloog (chloor) inzetten voor het onderhouden en desinfecteren van zwembad water. Daarom maakten wij voor u een opsomming van de meest voorkomende doseer methoden.

De eerste methode is het automatisch doseren

Met een automatische zwembad waterbehandeling kan u vloeibare chloor dozeren. Met dit waterbehandeling systeem zal u met een doseerpomp het chloor automatisch toevoegen aan het zwembadwater. Dit is een methode die veel toegepast wordt in publieke zwembaden, hotels en wellness centra en de laatst jaren ook veelvuldig in particuliere zwembaden.

2de manier is met chloor tabs in de skimmer

Als 2de methode kan u chloreren met chloor tabletten. Chloortabs kan u in de skimmermandjes plaatsen of in een chloordispensor. Doordat het zwembadwater traag langs deze tablet stroomt, krijg je een chlooroplossing die het water ontsmet.

Een 3de mogelijkheid is een shock met chloorpoeder

Een derde methode is een shock met chloorpoeder. Bij deze methode zal u de chloorkorrels strooien in het zwembad. Anderzijds kan u ze ook oplossen in een emmer of gieter water en dan doseren in het zwembadwater.

Als laatste kan het ook met een chloorfeeder

Chloor-pastillen-dosering
Chloor-pastillen-dosering

De HTH Pastillen 7g tabletjes kunnen ook via een chloor doseer apparaat gebruikt worden. Hierbij maak je eigenlijk chloor ter plaatse door oplossen van de tabletten en water.

Dit chloor-water mengsel gebruik je voor ontsmetting, voor zwembaden maar bv ook voor drinkwater productie.

Een variant op dit systeem is de Hayward chloor dispenser waar je de grote tabletten in kan plaatsen.

TIP!

Doseer vloeibaar chloor of chloor granulaat niet in de skimmer. Dit veroorzaakt een shock op het filterzand en zal al het vuil losmaken en in het zwembad laten terechtkomen. Chloortabletten kunnen wel in de skimmer geplaatst worden.

AANDACHT : probeer zoveel mogelijk vuil uit het zwembad te houden. Dit kan bijvoorbeeld met een buitendouche – tuindouche, door je dus even af te spoelen voor je in het zwembad gaat. Of bijvoorbeeld door het afdekken van het zwembad met een zomerzeil of een rolluik.

Alle blogs over zwembad chloor

Voorkom groen zwembadwater met HTH Chloor

Voorkom groen zwembadwater met HTH zwembad chloor. Een hevig onweer, bakken regen, dit zorgt voor...

Lees meer
Blokkering van de chloor door overstabilisatie

De stabilisator (cyaanzuur) gebruikt bij de klassieke chloorproducten beschermt het chloor tegen de afbraak door...

Lees meer
HTH Sticks – chloortabletten voor uw zwembad

lchloor HTH Sticks chloortabletten zijn de meest geschikte tabletten voor zwembadwater ontsmetting in private en...

Lees meer
Cyaanzuur verlagen in zwembad water

Er zijn 2 manieren om de concentratie cyaanzuur te verlagen in het zwembad; 1. geen...

Lees meer

Alle video's over zwembad chloor